Публични лекции

Към момента БАРЗИКТ разработва цикъл от публични лекции, които да са със свободен достъп за всички заинтересовани и да представят някои от най-актуалните и важни информационни и комуникационни технологии.