EFW Book Titile

За да изтеглите безплатната книга "Изграждане на мрежова сигурност с EFW CE", моля използвайте следния адрес:

http://www.ict-academy.bg/uploads/efw/Network_Security_EFW_TZOKEV.pdf

 

Книгата е публикувана под Creative Commons лиценз.