1. EFW1 - Въведение в мрежовата сигурност
 2. EFW2 - Защитни стени
 3. EFW3 - Въведение в Linux
 4. EFW4 - Въведение в Endian Firewall
 5. EFW5 - Инсталиране и основно конфигуриране на EFW CE
 6. EFW6 - Наблюдение на EFW CE и настройка на мрежовите интерфейси
 7. EFW7 - Проектиране и конфигуриране на динамична защитна стена (Stateful Firewall) и NAT
 8. EFW8 - Въведение в технологиите IDS/IPS и тяхното приложение с EFW CE
 9. EFW9 - Защита на WEB трафик - http proxy, антивирусно сканиране, филтриране на съдържанието и управление на потребители
 10. EFW10 - Конфигуриране на QoS при Endian CE
 11. EFW11 - Въведение в криптографията
 12. EFW12 - IPSec и SSL виртуални частни мрежи. Конфигуриране на защитени тунели с EFW CE
 13. EFW13 - Защита на електронна поща с EFW CE
 14. EFW14 - Наблюдение и създаване на отчети