1756 София, ул. "Росарио"

+359 2 965 2908

info@ict.academy

Следвайте ни

За БАРЗИКТ

Българската асоциация за развитие на знанията за информационните и комуникационни технологии (БАРЗИКТ) е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2014 г.

Основни цели на БАРЗИКТ са:

 1. Да стимулира и подпомогне специализираното обучение по информационни и комуникационни технологии в България;
 2. Да повишава техническите познания на своите членове в областта на информационните и комуникационни технологии;
 3. Методологично да подпомага научно-развойната дейност на всички заинтересовани лица, свързани с  информационните и комуникационни технологии;
 4. Да спомага за по-широкото използване на най-актуалните информационни и комуникационни технологии в България.

За да се постигнат основните цели БАРЗИКТ използва следните средства:

 1. Насърчаване и подпомагане на професионалното обучение и дейност на своите членове и други лица;
 2. Насърчаване и подпомагане на изследователската работа и информационния обмен в областта на  обучението, свързано с информационните и комуникационни технологии;
 3. Организиране, подпомагане или провеждане на постоянно или временно специализирано обучение по информационни и комуникационни технологии за своите членове и за други заинтересовани лица;
 4. Разработване на общодостъпни специализирани учебни пособия и помагала, свързани с актуалните информационни и комуникационни технологии;
 5. Организиране на образователни мероприятия и публикуване на информационни бюлетини за своите членове и поддържане  на активен обмен на информация между тях;
 6. Разработване на уеб портал, съдържащ  учебни и справочни материали, допълнителна информация и препратки;
 7. Предоставяне на възможност за реклама на уеб портала на БАРЗИКТ;
 8. Организиране на конференции и семинари;
 9. Оказване на съдействие на юридически лица при търсене на квалифициран персонал в областта на информационните и комуникационни технологии.

Банкови данни

IBAN:   BG59FINV91501016249149
BIC:   FINVBGSF
Банка:    Първа инвестиционна банка - клон София