1756 София, ул. "Росарио"

+359 2 965 2908

info@ict.academy

Следвайте ни

Текущи групи

За информация за текущите групи в Cisco академията на БАРЗИКТ, моля свържете се с нас на посочените контакти.

Начин на сформиране

  • Нови групи за обучение по програми на Cisco Systems се сформират на предварително обявена от академията дата.
  • На срещата за CCNA Routing and Switching - 1 семестър се представят академията, преподавателите, учебната програма, съдържанието на семестрите, начина на провеждане на часовете и тестовете. Презентира се сертификационната програма на Cisco Systems и се дискутират всички поставени въпроси.
  • На срещата за сформиране на останалите семестри от програма CCNA Routing and Switching се представя съдържанието на дадения курс.
  • На срещата за CCNA Security се представят академията, преподавателите, учебната програма, съдържанието на курса, начина на провеждане на часовете и тестовете. Презентира се сертификационната програма на Cisco Systems и се дискутират всички поставени въпроси.
  • След приключване на презентацията в зависимост от броя на кандидатите се определят броя на групите и часовете за провеждане на занятията. Най-често сформираните групи са два пъти седмично от 18:00 - 20:30 ч. (дните от седмицата се определят на срещата) или в събота от 9:30 - 14:30 (с 30 минути почивка).
  • Записването за определена група става на място, а таксата се внася след началото на курса. При невъзможност за присъствие на срещата за сформиране на групи записването може да стане по телефона или чрез e-mail.
  • Продължителността на обучение е минимум 70 учебни часа, като продължителността може да надхвърли минимума в зависимост от фактори като общ успех на групата, покрити учебни теми и упражнения или по усмотрение на водещия преподавател. При започване на обучението на курсистите се предоставя план-график за провеждане на часовете от курса, който дефинира датите, темите на лекциите, упражненията и евентуално датите за изпити (изпитите се насрочват за дата след края на обучението, която е съгласувана с курсистите и предоставя възможност за кратък период за самоподготовка).
  • За качеството на обучение можете да намерите информация тук.