1756 София, ул. "Росарио"

+359 2 965 2908

info@ict.academy

Следвайте ни

Предварителни изисквания

Предварителните изисквания са курсистите да имат MTCNA сертификат.

Съдържание на курса

Тема
Безжични мрежи
Безжични стандарти
Инструменти за работа с безжични мрежи
Отстраняване на проблеми
Разширени настройки
Стандарт IEEE 802.11n
Защита на безжични мрежи 
WDS и MESH
Wireless bridge
Протокол Nstreme
Протокол Nv2
Съдържание
Безжични технологии, безжични маршрутизатори, безжични мрежови карти, антени и др.
IEEE 802.11a/b/g/n, честотен спектър, канали и др.
Сканиране, натоварване на канали, спектрален анализ, snooper, align, sniffer.
Асоциирани клиенти, Ack-timout анализ, CCQ, определяне на силата на сигнала и др.
HW-retries, HW-protection, Adaptive-noise-immunity, WWM, регулация на честотите, TX-power, Virtual-AP и др.
За стандарта, скорости на трансфер на данни, обединяване на канали, агрегиране на рамки, управление на мощността, debugging и др.
Защита на достъпа, Access-list, автентификация, RADIUS, криптиране, EAP, защита на "management" рамките и др. 
Протокол WDS, динамичен и статичен WDS, RSTP bridge, Wireless MESH, HWMP+.
Технология WDS bridging, AP/Station-WDS, технология "pseudobridge", MPLS и VPLS тунелиране.
Протокол Nstreme, възможности, конфигурационни параметри, Nstreme Dual, отстраняване на проблеми и др.
Протокол Nv2, възможности, конфигурационни параметри, отстраняване на проблеми и др.