1756 София, ул. "Росарио"

+359 2 965 2908

info@ict.academy

Следвайте ни

Основни данни за курса

Препоръчителна продължителност на обучението за MTCNA е 4 дена по 6.5 астрономически часа или общо времетраене от 26 астрономически часа.

Целта е курсистите да се запознаят с възможностите на RouterBoard и RouterOS, както и да извършат основното конфигуриране на устройствата на MikroTik. Също така са включени и учебни теми, свързани с наблюдение и отстраняване на проблеми.

Целевата група са мрежови специалисти, които искат да получат знания или да разширят своите компетенции с технологиите на MikroTik.

Учебното съдържание е разделено на отделни модули, като към всеки един са предвидени и лабораторни упражнения с индивидуални MikroTik устройства.

Предварителните изисквания са курсистите да имат базови познания за TCP/IP, IP адресирането и изчисляването на подмрежи.

Съдържание на курса

Учебен модул
Модул 1
Модул 2
Модул 3
Модул 4
Модул 5
Модул 6
Модул 7
Модул 8 
Съдържание
За MikroTik, достъп до маршрутизатори, команди при RouterOS (CLI), основни принципи на RouterOS CLI, първоначално конфигуриране и достъп до Интернет, обновяване на RouterOS, управление на потребителите на RouterOS, управление на услугите на RouterOS, работа с резервни копия на конфигурациите на устройството, лицензи на RouterOS, Netinstall и др.
Основи на маршрутизирането, статично и динамично маршрутизиране, конфигуриране на статични пътища и др.
 Комутиране на трафика, конфигуриране, наблюдение и др.
 Стандарт IEEE 802.11n, конфигуриране на безжична свързаност, AP, филтриране по MAC адреси, подсигуряване на безжичната комуникация (WPA-PSK, WPA2-PSK), MikroTik wireless протоколи, инструменти за наблюдение (wireless scan, snooper, registration table) и др.
 ARP, DHCP, DHCP сървър, инструменти на RouterOS (Netwatch, ping, traceroute и др.), връзка с поддръжката и др.
 Основи на защитните стени, вериги, следене на състоянието, изграждане на защита на устройството, базов Address-List, Source NAT, Destination NAT и др.
 Технология QoS, опашки, PCQ, наблюдение (torch, графики и др.), SNMP и др.
 Тунелиране на трафика, технология PPP, IP pool, подсигуряване на локалната мрежа, PPPoE, PPTP, SSTP и др.