1756 София, ул. "Росарио"

+359 2 965 2908

info@ict.academy

Следвайте ни

За да се постигнат максимално добри резултати при обучението ние спазваме строги критерии за качество, които са свързани с:

  1. Стриктно спазване на изискванията, посочени в различните учебни програми и курсове.
  2. Провеждане на обучението спрямо вътрешните правила на БАРЗИКТ.
  3. Сертифицирани преподаватели с доказан опит.
  4. Предварително дефиниран график за провеждане на часовете, посочващ минималното времетраене на обучението за всеки един от курсовете.
  5. Презентиране на всеки отделен учебен модул, при присъствено обучение.
  6. Активно подпомагане на курсистите от страна на преподавателя при провеждането на практическите упражнения.
  7. Осигуряване на спокойна учебна обстановка.
  8. 24/7 достъп до учебното съдържание на курса (при налично учебно съдържание и разрешен достъп).
  9. Допълнително време за консултации с преподавателите за дадения курс.
  10. Спазване на поставените изисквания за провеждане на тестове и др.