1756 София, ул. "Росарио"

+359 2 965 2908

info@ict.academy

Следвайте ни

Предварителни изисквания

Предварителните изисквания са курсистите да имат MTCNA сертификат.

Съдържание на курса

Тема
Диаграми на потока от пакет
Защитна стена, NAT и mangle
QoS
DNS клиент и кеш
DHCP клиент, сървър и relay
WEB прокси
Съдържание
Визуализиране на потока от пакети чрез диаграми, необходимост и примери.
Следене на връзките, филтриране на трафика, вериги и правила, NAT и uPNP.
Технология HTB, конфигуриране на HTB, структура на HTB, ограничения на HTB Dual, приоритет при HTB, Burst, типове опашки (FIFO, SFW, RED, PCQ), размер на опашките и др.
Конфигуриране на DNS и статични записи.
Анализ на комуникацията при DHCP, идентифициране на DHCP клиентите, конфигуриране на DHCP сървър, IP pool, DHCP опции, разширени конфигурационни команди, DHCP relay и др.
Конфигуриране на Web прокси, прокси правила, Access-list, Direct Access-list, Cache list, регулярни изрази и др.