1756 София, ул. "Росарио"

+359 2 965 2908

info@ict.academy

Следвайте ни

Предварителни изисквания

Предварителните изисквания са курсистите да имат MTCNA сертификат.

Съдържание на курса

Тема
PPP
PPTP/L2TP
PPPoE
PPP Bridging
IPSec
HotSpot
RADIUS
Съдържание
PPP профили, локални и отдалечени адреси, входящи и изходящи филтри, списъци с адреси, шифриране, "only-one" настройка, PPP Secret, IP Pool и др. 
Основи на протоколите PPTP и L2TP, конфигуриране на PPTP клиент, конфигуриране на PPTP сървър, конфигуриране на L2TP клиент и сървър и др.
Основи на технологията PPPoE, конфигуриране на PPPoE клиент и сървър, шифриране, интерфейс ECMP и др.
L2TP и EoIP, L2TP и VPLS, L2TP и BCP, протокол Multilink, MLPP (опционално).
Основи на IPSec, IPSec peer, NAT-Traversal, DPD, политики, шифриране и автентификация, PFS, SA, конфигуриране на IPSec тунели и др.
Концепция HotSpot, автентификация при HotSpot (HTTP CHAP/PAP, MAC, Cookie, HTTPS. Trial, RADIUS), потребители, наблюдение, профили, "Bypass HotSpot" и др.
Протокол RADIUS, клиенти, RADIUS сървър, потребители и др.