1756 София, ул. "Росарио"

+359 2 965 2908

info@ict.academy

Следвайте ни

Сертифицирани преподаватели:

  • Петър Димитров
Tzokev

Петър Димитров

Mikrotik опит: от 2005 г.

Актуални сертификати:

  • MTCNA - 1303NA125
  • MTCWE - 1407WE039
  • MTCRE - 1411RE102
  • MTCTCE - 1411TCE048
  • MTCUME - 1503UME026
  • MTCINE - 1212INE013
  • TRAINER - TR0197

Телефон:

Phone Dimitrov