1756 София, ул. "Росарио"

+359 2 965 2908

info@ict.academy

Следвайте ни

Студенти, учащи и работещи

CCNA v.7

  1. Семестър 1 - 300.00 лв без ДДС
  2. Семестър 2 - 333.00 лв без ДДС
  3. Семестър 3 - 333.00 лв без ДДС

Студенти от всички специалности на МТФ при ТУ-София имат преференциални условия за всички курсове, предлагани в академията.

Членове на БАРЗИКТ (физически лица)

CCNA Routing and Switching

  1. Семестър 1 - 230.00 лв без ДДС
  2. Семестър 2 - 230.00 лв без ДДС
  3. Семестър 3 - 230.00 лв без ДДС

Членове на БАРЗИКТ (юридически лица)

Таксите се определят в зависимост от броя на обучаваните лица.

Обучение на Cisco инструктори

Таксата се определя в зависимост от учебната програма.

За допълнителна информация, моля свържете се с нас на посочените контакти.

Допълнителна информация

  1. Таксите могат да бъдат заплатени в брой, с карта и по банков път.
  2. При отказ след началото на обучението платените такси не се възстановяват.
  3. В случайте, когато по обективни причини курсист не присъства на повече от 80% от учебните модули е възможно да се договори ново записване в курс със същата тематика без да заплаща такса или с редуцирана такава.