1756 София, ул. "Росарио"

+359 2 965 2908

info@ict.academy

Следвайте ни

За да станете член на БАРЗИКТ е необходимо:

  1. Да се запознаете с устава на БАРЗИКТ;
  2. Да сте съгласни с целите и средствата за тяхното постигане, както и с останалите правила, заложени в Устава;
  3. Да отговаряте на условията, посочени в Устава на БАРЗИКТ;
  4. Да попълните заявка за членство за физическо лице или за юридическо лице;
  5. Да изпратите попълнените документи на БАРЗИКТ;
  6. Да бъдете одобрен от БАРЗИКТ.