1756 София, ул. "Росарио"

+359 2 965 2908

info@ict.academy

Следвайте ни

Публични лекции

Към момента БАРЗИКТ разработва цикъл от публични лекции, които да са със свободен достъп за всички заинтересовани и да представят някои от най-актуалните и важни информационни и комуникационни технологии.