1756 София, ул. "Росарио"

+359 2 965 2908

info@ict.academy

Следвайте ни

Предлаганите към момента курсове на Cisco Systems в Cisco академията на БАРЗИКТ са:

CCNA Routing and Switching

Курсът на Cisco Systems "CCNA Routing and Switching" (CCNA R&S) предоставя задълбочени знания за компютърните мрежи, мрежовите приложения и протоколи, както и услугите и функциите, необходими за тяхното успешно реализиране. Обучението започва от въведение в основите на мрежовата комуникация преминава през значително по-сложни теми като изграждане на надеждни мрежи за нуждите на големи организации и завършва с обучение за конфигуриране на устройствата на Cisco Systems.

Учебното съдържание е насочено към курсисти, които искат да започнат успешна кариера в информационните и комуникационни технологии или към специалисти, които искат да разширят своите познания.

Някои от включените теми в курса са свързани с теоретичните аспекти на мрежовата комуникация, като обучението предоставя изключително много упражнения изискващи работа с мрежови устройства на Cisco Systems и изграждане на лабораторни топологии, симулиране на мрежови топологии със специално разработения инструмент Cisco Packet Tracer и др. Във всеки един отделен семестър на CCNA R&S курсистите се обучават чрез специално създадено висококачествено мултимедийно учебно съдържание, интерактивни демонстрации и презентации на от сертифицирани преподаватели.

CCNA R&S може да се изучи като самостоятелен курс, който съдържа 4 отделни семестъра:

  1. Introduction to Networks - въведение в мрежовите архитектури, компоненти и принцип на работа. Разгледани са основите на мрежовата комуникация, Интернет, OSI референтния модел. В този семестър са включени теми, разглеждащи в детайли IPv4 и IPv6 адресирането, Ethernet и различните видове преносни среди. След завършване на този семестър курсистите могат да проектират и изграждат локални мрежи за нуждите на малки офиси, да проектират и реализират успешно IP адресиране и да конфигурират най-основните функции на маршрутизаторите и комутаторите.
  2. Routing and Switching Essentials - Семестърът включва теми, свързани с описание на мрежовите архитектури, компоненти и принцип на работа на маршрутизаторите и комутаторите в малки и средни мрежи. Курсистите се обучават как да конфигурират маршрутизатори и комутатори на Cisco Systems. След завършване на обучението курсистите могат да конфигурират, наблюдават и поддържат малки и средни офис мрежи, като използват протоколите RIPv1, RIPv2, OSPF, VLAN, Inter-VLAN routing с IPv4 и IPv6.
  3. Scaling Networks - Разглеждат се архитектурата, компонентите и принципа на работа на маршрутизаторите и комутаторите в големи офис мрежи. Курсистите се обучават как да извършват сложно конфигуриране на необходимата мрежова функционалност при големи мрежови топологии. След успешно завършване на семестъра курсистите могат да конфигурират и отстраняват проблеми, свързани с OSPF, EIGRP, STP, VTP за IPv4 и IPv6. Също така курсистите имат знания и умения за конфигуриране на DNS и DHCP.
  4. Connecting Networks - В този семестър се разглеждат теми, свързани с WAN мрежите, използването на приложения в сложни мрежови инфраструктури. Курсистите се запознават с актуалните WAN технологии, както и техните предимства и недостатъци. Практическите знания са свързани с конфигуриране на WAN протоколи, VPN, NAT, наблюдение и отстраняване на проблеми при WAN.

 Допълнителни връзки


CCNA Security

Курсът CCNA Security предоставя нови знания на специалисти, сертифицирани по програмата CCNA. В това обучение са включени теми, свързани с основните концепции на мрежовата сигурност, актуалните атаки и заплахи, начините за изграждане на мрежова сигурност и конфигуриране на различни устройства с цел повишаване на защитата на мрежите. Обучението по програма CCNA Security се признава от U.S. National Security Agency (NSA) и Committee on National Security Systems (CNSS), като успешно покриващо изискванията на стандарта CNSS 4011. Практическото обучение в курса е насочено към конфигуриране на устройства и цели курсистите да изградят умения за аналитично мислене и успешно решаване на сложни задачи, свързани с изграждане на мрежова и комуникационна сигурност.

Допълнителни връзки