1756 София, ул. "Росарио"

+359 2 965 2908

info@ict.academy

Следвайте ни

Достъп до учебните материали е наличен само за курсисти в академията!

CCNA Routing and Switching

  1. Introduction to Networks (CCNA 1)
  2. Routing and Switching Essentials (CCNA 2)
  3. Scaling Networks (CCNA 3)
  4. Connecting Networks (CCNA 4)

CCNA ICT-Academy Cloud

CCNA Security

  1. CCNA Security 1.1

CCNA Security ICT-Academy Cloud

Учбните материали за курс CCNA Security 1.2 са достъпни единствено през Cisco NetAcad.

Health Information Networking

  1. Health Information Networking