1756 София, ул. "Росарио"

+359 2 965 2908

info@ict.academy

Следвайте ни

През 1993 г. Cisco Systems започва да работи заедно с преподаватели, за да превърне технологичните предизвикателства във възможности за растеж. Образователните институции се нуждаят от нов начин, по който да поддържат и развиват своите мрежи. Cisco отговорят на тази необходимост, осигурявайки обучение за преподавателите и персонала и това обучение дава началото на семинарна програма в САЩ. Успехът на семинарите кара училищата и университетите да се обърнат към Cisco с молба да им бъде осигурено учебно съдържание, което биха могли да включат в обучението си под формата на избираем курс. Резултатът е създаването на програмата "Сиско Мрежова академия" - Cisco Networking Academy.

От стартирането на програмата “Сиско Мрежова Академия” през 1997 г. броят на мрежовите академии е нараснал на повече от 10 000 в над 150 страни, а лекциите са преведени на 9 различни езика (преводите на различни езици непрекъснато се увеличават).

Успехът на програмата “Сиско Мрежова Академия” се дължи на редица фактори, сред които:

 • Високо квалифицирани и сертифицирани преподаватели, с доказани педагогически и технически умения;
 • Учебно съдържание, покриващо най-актуалните теми, технологии и устройства;
 • Непрекъснато подобряване на учебното съдържание и добавяне на нови и актуални технологии;
 • Качествено и задълбочено подбиране на учебните модули, техните теми, съдържание и упражнения;
 • Непрекъснато обучение на преподавателите и проверка на техните знания;
 • Глобална общност от преподаватели, курсисти и специалисти, която работи в непрекъснат контакт помежду си и с Cisco Systems;
 • Специализирана платформа за колаборация, надхвърляща електронното обучение;
 • Директна поддръжка и връзка със Cisco Systems;
 • Единна платформа за обучение във всички държави и във всички академии;
 • Един потребителски профил с достъп до множество услуги и портали;
 • Глобални стриктни стандарти за качество на обучението;
 • Специализирани центрове за поддръжка;
 • Ясно дефинирани критерии за оценяване;
 • Предварително дефинирани роли на участниците в академичната програма и техните отговорности;
 • Обратна връзка от курсистите, преподавателите и участниците в програмата;
 • Богат набор от допълнителни инструменти, ресурси  и много др.

Програмата “Сиско Мрежова Академия” съчетава присъствено обучение и мултимедийни лекции в електронен вид, симулации, работа с лабораторни устройства и интегрирани тестове през Интернет.

Програмата осигурява успешна подготовка на завършващите за работа в областта на информационните и комуникационни технологии в обществени и частни организации, както и за последващо висше образование в областта на мрежите, компютърните науки или други, свързани с тях, области.