1756 София, ул. "Росарио"

+359 2 965 2908

info@ict.academy

Следвайте ни

Предварителни изисквания

Предварителните изисквания са курсистите да имат MTCNA сертификат.

Съдържание на курса

Тема
Статично маршрутизиране
Point-to-point адресиране
VPN
OSPF
Съдържание
Разширени конфигурации на статични пътища, ECMP+ Lab, пренасочване на шлюза към определен интерфейс, проверка за достъпност на шлюз, "routing mark" и "route policy", рекурсивни пътища с Next-Hop и др.
Конфигуриране на адресиране при топология точка към точка.
Основи на технологията VPN, видове VPN, IPIP, EoIP, PPTP, SSTP, P2TP, VLAN, QinQ и др.
Основи на протоколът OSPF, OSPF пакети, зони и пътища, разпространение на маршрутите, "interface cost", проблеми при NBMA мрежи, DR, BDR, "virtual link", филтриране на OSPF пакети и др.